Serveis informàtics

SERVEIS INFORMÀTICS

Realitzem una àmplia gamma de serveis dins de l’àrea de sistemes d’informació. Caldria destacar:

Auditoria

Realitzem auditories del departament de sistemes de les empreses. Analitzem l’adequació dels seus sistemes per respondre a les necessitats de negoci; així com la seva disponibilitat i capacitat d’evolució. Posem èmfasi en analitzar els riscos associats als sistemes d’informació; elaborem plans de contingència d’acord a la situació particular de cada empresa.

Selecció de software

Elaborem els requeriments de l’empresa i redactem un plec que permeti sol·licitar Govern ITpropostes als proveïdors. Atès que no estem associats a cap empresa de software o consultoria d’implantació et recomanem els millors softwares / implantadors per a la teva empresa. Així mateix, per a cada necessitat et mostrem les diferents opcions possibles: un sistema estàndard, un sistema a mida o un sistema que es contracta com a servei.

Project Management

project-managerPodem posar a disposició de les organitzacions un Project Manager que gestioni i coordini als diferents proveïdors que participen en una nova implantació: proveïdors de comunicacions, proveïdors d’infraestructures, proveïdors de hardware i software, i implantadors.

Governança IT

Juntament amb els responsables clau definim el Model de Govern IT que permeti alinear els Sistemes amb l’Estratègia Empresarial a través de la definició de l’Organització IT, els procediments de treball, les eines de gestió pròpies de l’àrea IT, així com, una sèrie d’indicadors i plans que permetin mesurar l’efectivitat i eficiència del departament. Tot això, amb l’objectiu final d’aportar valor concret i tangible des de l’àrea IT a la resta de l’empresa.serveis informàtics

Solucions adequades a les teves necessitats.

Contacti amb els nostres experts!