Certificat Digital al moment

Encara no tens el teu Certificat Digital?​

Tramitem l’obtenció del certificat digital per a persones físiques, persones jurídiques i entitats.

Què és el Certificat Digital?

Certificat Digital

Un Certificat Digital o Signatura Electrònica és un mecanisme que s’utilitza per ser identificat en la xarxa davant totes les administracions públiques, ja siguin locals, autonòmiques o estatals. Aquest certificat l’emeten diferents autoritats de certificació, com per exemple, idCAT de la Generalitat de Catalunya, la Real Casa de la Moneda (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o FNMT), PIMEC (Patronal de Petita i Mitjana empresa a Catalunya) o FirmaProfesional, entre d’altres.

Qui està obligat a tenir el Certificat Digital?

Segons el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a tenir-lo:

 • Persones jurídiques.
 • Pimes i autònoms.
 • Totes aquelles persones que exerceixin una activitat professional amb col·legiació obligatòria, l’utilitzaran per als tràmits que realitzin amb l’Administració Pública.
 • Tots aquells que representin a algú obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
 • Els treballadors de les Administracions Públiques, per als tràmits que realitzin en condició d’empleat públic.

A més a més, les empreses i entitats sense personalitat jurídica (com per exemple, comunitats de béns, les herències jacents o les comunitats de propietaris) també estan obligades a tenir Certificat Digital per comunicar-se amb l’Administració.

Muntasell & Associats, com a soci de PIMEC (Patronal de Petita i Mitjana empresa a Catalunya), és una entitat homologada com a autoritat en la emissió de Certificats Digitals registrats per FirmaProfesional, S.A.

 

DEMANANT CITA PRÈVIA A LA NOSTRA WEB, ET PODEM TRAMITAR L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DIGITAL SENSE NECESSITAT DE DESPLAÇAR-TE A CAP ENTITAT EMISSORA.

Quins són els seus avantatges?

El Certificar Digital us permet:

 • Fer ús dels serveis de tramitació corporativa, com per exemple, obtenir certificats de diferents organismes, accedir a l’estat de tramitació dels teus expedients, obtenir una carta electrònica, obtenir les cartes de pagament, veure les dades fiscals, consultar notificacions de diferents organismes (DGT, Diputació de Barcelona, Agència Tributària o Tresoreria General de la Seguretat Social, entre d’altres).
 • Realitzar tràmits en línia amb plenes garanties jurídiques.
 • Signar els documents electrònics (signatura electrònica) amb la mateixa validesa legal que la signatura manuscrita.

Què és la signatura electrònica i quins són els seus avantatges?

La signatura electrònica és una signatura identificativa que té la mateixa validesa que una tradicional. Aquesta garanteix al destinatari la integritat i la procedència del document enviat.

Els avantatges que ofereix la signatura electrònica són:

 • El xifrat de la signatura que conté la informació assegura al destinatari que aquesta no s’ha manipulat per tercers abans d’arribar a ell.
 • L’ús de la signatura electrònica garanteix que les credencials que s’han utilitzat són legítimes i estableixen la voluntat del signatari.
 • Et permet no haver de presentar les declaracions personalment.

Acerca de los certificados SSL