Malauradament avui dia, a conseqüència de la crisi; ens trobem amb moltes empreses les quals pateixen impagaments en les seves factures. En aquests casos l’empresari o professional expedidor de la factura pot optar a recuperar la part de l’IVA corresponent. Aquesta acció implica rectificar l’impost ja repercutit. Encara que no podem oblidar que s’ha de complir els següents requisits:

recuperar l'IVA factures impagades

  1. El teu client morós ha de ser empresa o professional.
  2. Anteriorment has hagut de registrar l’operació a la comptabilitat i haver liquidat l’IVA.
  3. La teva empresa és una PIME i la factura per la qual es vol recuperar l’IVA; no ha estat cobrada en un període de sis mesos a partir de la data de factura. Si no s’exerceix l’opció en aquest primer període; sempre es podrà tornar a exercir passats dotze mesos de l’emissió de la factura.
  4. Haver reclamat al client oficialment (demanda judicial, requeriment notarial, requeriment de pagament notarial, etc.) el pagament de la factura.

Quan ja hem liquidat l’IVA d’una factura que no cobrarem, el protocol és el següent:

  1. Emetrem al client morós una factura rectificativa la qual anul·larà la factura original.
  2. Enviarem a l’Agència Tributària la factura rectificativa que hem emès anteriorment.
  3. Inclourem la factura rectificativa en el model trimestral que correspongui al període.

Aquest procés té un termini; tres mesos després de que es compleixin els sis mesos de l’impagat hem d’emetre la factura rectificativa.

Exemple:

Si emetem una factura el març de 2015, la considerarem incobrable en el mes de setembre de 2015; llavors emetrem la factura rectificativa el desembre de 2015.

Recordar que l’emissió de factures rectificatives no significarà que l’Agència Tributària ens aboni aquests imports; si no que es compensarà amb l’IVA repercutit del trimestre en el qual emetrem les factures rectificatives.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin