Intersindical-CSC convoca la Vaga General, causada pel procés judicial iniciat el 12 de febrer contra els presos polítics, pel 21 de febrer de 2019.

Qui té dret a fer vaga i com afecta al salari?

El dret a fer vaga és un dret individual i fonamental de tots els  treballadors per poder defensar els seus interessos i, per tant, pot fer-la tothom qui vulgui.

Aquella persona que vulgui exercir el seu dret a vaga, haurà de tenir clares les repercussions que això tindrà en el seu salari. En el cas de que un treballador no presti la seva activitat laboral a la empresa:

  • Aquesta no abonarà el salari corresponent a aquell dia, però, no podrà ser sancionat.
  • El treballador no cotitzarà a la Seguretat Social i es descomptarà del seu salari la part proporcional.
  • No té la obligació de comunicar a l’empresa la seva voluntat de fer vaga.

Per tant, secundar la vaga afectarà directament en:

  • Salari base i complements excepte el de puntualitat o similars.
  • Part proporcional de pagues extres.
  • Part proporcional del descans setmanal, sense afectar a festius anuals ni a vacances

Respecte a les empreses

  • No poden sol·licitar als treballadors la seva intenció o no de secundar la vaga.
  • El treballador que secundi la vaga no pot ser substituït.
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin