Com et repercuteix com a contribuent l’Impost sobre Les Begudes Ensucrades Envasades?

Què grava l’IBEE?

A partir de l’1 de maig de 2017 ha entrat en vigor un nou Impost sobres les Begudes Ensucrades Envasades (IBEE). L’objecte d’aquest impost es gravar el consum de begudes ensucrades i és exigible a tot el territori de Catalunya; sense importar el seu lloc de fabricació.Per quines begudes s’haurà de pagar l’impost?

Segons l’article 72 de la Llei, les begudes ensucrades són les que porten edulcorants calòrics afegits com ara, sucre, mel, fructosa, sacarosa, xarop de blat de moro, xarop d’erable, nèctar o xarop d’agave i xarop d’arròs. Això vol dir que els refrescos o sodes, com les begudes de nèctar de fruites i sucs de fruites, les begudes esportives, les energètiques, les de té o cafè, les llets endolcides, les vegetals i les aigües amb sabors estan subjectes.

Quines begudes no estan subjectes?Impost sobre les Begudes Ensucrades Envasades

S’ha de tenir en compte que la Llei especifica que no estan subjectes les begudes elaborades amb fruites o verdures naturals, reconstituïts o concentrats, o llur combinació, ni tampoc llets o alternatives de les llets, que no portin edulcorants calòrics afegits. També en resten exclosos les llets fermentades bevibles; els productes per a ús mèdic; els iogurts bevibles i les begudes alcohòliques.

Com es calcula la quota de l’impost?

S’han establert dos tipus de gravamen segons el contingut en sucre:

  • Les begudes d’entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100ml: 0,08 euros/litre.
  • Les begudes amb més de 8 grams de sucre per cada 100ml: 0,12 euros/litre.

Qui és el contribuent?

Exemples de contribuent podrien ser: comerços de venda al detall (supermercats i hipermercats); establiments de restauració i hoteleria, cinemes, titulars de l’explotació de màquines de “vending”, etc.

El contribuent està obligat a repercutir l’impost al consumidor final; sense que sigui necessari que es faci constar al tiquet de compra.

Qui és substitut del contribuent?

Segons l’article 74, el substitut del contribuent és distribuïdor resident a l’Estat espanyol que subministra les begudes al contribuent que les posa a disposició del consumidor.

Cal entendre el concepte de substitut del contribuent com aquella persona física o jurídica; que subministra la beguda al contribuent, entès com a punt de venda al consumidor final. Per tant i en aquest sentit:

  • Poden ser substituts també els fabricants quan aquests subministren les begudes al contribuent (punt de venda) directament.
  • Si qui subministra la beguda directament al punt venda (supermercat, cinema, hotel,…) és el mateix contribuent, a través per exemple d’un centre logístic propi; la Llei (art.69.1) determina que no hi ha pròpiament un substitut, i que qui ha de complir amb l’obligació tributària principal (autoliquidar i ingressar l’impost) és el contribuent (art. 68.3).

Qui actua com a subjecte passiu davant de l’Administració tributària?

És subjecte passiu la persona física o jurídica a qui la Llei imposa l’obligació de satisfer la quota tributària; i les obligacions formals inherents a aquest pagament (presentació autoliquidació).

En l’IBEE, actua com a subjecte passiu en cadascun dels casos següents:

  • el substitut del contribuent quan aquest substitut és resident a l’Estat espanyol.
  • el contribuent quan el substitut és no resident a l’Estat espanyol
  • el contribuent quan contribuent i substitut són la mateixa persona; d’acord amb allò exposat en l’apartat 5 per tal com és ell mateix qui fa la distribució als seus punts de venda.
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin