La retenció de lloguers en immobles que no siguin destinats al habitatge (principalment locals) seran del 19% a partir del 1 de gener de 2016, tant si l’arrendador és persona física com si és persona jurídica.

Això inclou els arrendataris de locals, despatxos, oficines, naus, etc. En aquest cas cal emetre la factura incloent l’IVA del 21% i el IRPF del 19%.

la retenció de lloguers 19 IRPF

En els casos de residencia habitual el lloguer no ha d’incloure ni IVA ni IRPF.

Últimes variacions en les retencions d’IRPF:
– Des del 1 de gener del 2015 era el 20%.
– A partir del 12 de juliol de 2015 era el 19,5%.
– A partir del 1 de gener del 2016 és del 19%.

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin