Mares i pares que hagin rebut la prestació de maternitat i paternitat a partir del 2014

Hisenda posa en marxa la via per sol·licitar la devolució de l’IRPF de la prestació per maternitat/paternitat percebuda per la Seguretat Social

Es preveu que més d’un milió de persones puguin sol·licitar la devolució de la retenció practicada durant la baixa de maternitat i paternitat.

+ info

Incentius que inclou la nova Llei d’autònoms

Principals mesures incloses a la Llei de Reformes Urgent del Treball Autònom

El passat 25 d’octubre es va publicar al BOE la nova Llei d’autònoms la qual acull una serie de mesures que beneficien sobretot als nous autònoms.

Les principals propostes de la Llei d’Autònoms són:

+ info

Impost sobre les Begudes Ensucrades Envasades

Com et repercuteix com a contribuent l’Impost sobre Les Begudes Ensucrades Envasades?

Què grava l’IBEE?

A partir de l’1 de maig de 2017 ha entrat en vigor un nou Impost sobres les Begudes Ensucrades Envasades (IBEE). L’objecte d’aquest impost es gravar el consum de begudes ensucrades i és exigible a tot el territori de Catalunya; sense importar el seu lloc de fabricació.

+ info

La Plusvàlua Municipal s’anul·la quan el valor de la venda ha sigut inferior al adquirit

La Plusvàlua Municipal es podrà reclamar pels últims quatre anys

Es poden impugnar les liquidacions de l’impost sobre Plusvàlua Municipal (Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys Urbans) dels últims quatre anys; ja que el Tribunal Constitucional (TC) a la sentencia del passat 16 de febrer; va declarar inconstitucionals dos articles de la Llei Foral que regula aquesta mesura tributaria. El TC va determinar que aquest impost grava la riquesa creada en la venda de l’immoble.

+ info

Sentència sobre les Clàusules sòl

Clàusules sòl: així tributarà els diners que li retornen

S’obre la via del sistema “extrajudicial” perquè els afectats puguin arribar a un acord amb els bancs en un termini de tres mesos per rebre la devolució sobre les clàusules sòl.
En aquests casos, la quantitat indegudament deduïda per la compra d’habitatge habitual s’afegirà a la quota líquida de l’exercici en que hi ha sentència o acord.

+ info

Què és una factura i quins tipus de factures hem de conèixer?

Què és una factura?

Una factura és un document mercantil que documenta una operació d’entrega de bens o serveis.

Quins tipus de factura hi ha?

Avui dia existeixen varis tipus de factures, encara que totes sorgeixen de la factura ordinària.

Factura Ordinària o Completa

Aquesta factura s’utilitza amb molta més freqüència que la resta, pot documentar una prestació de serveis o bé una compravenda. Ha de contenir les següents dades:

+ info

Calendari laboral del 2017

El calendari laboral pel 2017 tindrà un total de 12 dies festius; dels quals nou es celebraran de forma conjunta a tot Espanya; segons indica la resolució de la Dirección General de Empleo publicat aquest dissabte en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

+ info

És possible aplicar la deducció pel lloguer de l’habitatge habitual si el contracte és posterior al 1 de gener de 2015?

El 1 de gener de 2015 va desaparèixer la deducció pel lloguer d’habitatge habitual de la declaració de la renda. Deducció que en rendes inferiors als 24.107,40 euros, permetia minorar el import a pagar de la declaració en un 10,05% dels imports pagats com a lloguer del nostre habitatge, fins a un límit de 9.040 euros. És a dir, ens podíem deduir fins a uns 900 euros.

A partir del 1 de gener del 2015; només es poden aplicar la deducció aquells que tenen el contracte firmat amb anterioritat a aquesta data. És a dir, tots els que han firmat el contracte de lloguer durant el 2015 i 2016; no es poden deduir res en concepte del lloguer de l’habitatge habitual.

+ info

Salari Mínim Interprofessional, 2016

La Normativa del Reial decret 1171/2015, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) pel 2016. (BOE núm. 312 publicat el 30/12/2015), fa referencia tant a activitats agrícoles, industrials o de serveis, sense cap mena de distinció de sexe ni edat dels treballadors.
El Govern ha actualitzat el Salari Mínim amb una pujada del 1%. Pel que queda fixat per l’any 2016 de la següent manera:

  • Salari Mínim diari: 21,84€
  • Salari Mínim mensual: 655,20€
  • Salari Mínim anual: 9.172,80€ (14 pagues)

Pels treballadors eventuals i temporers: Mínim de 31,03 euros/jornada legal.
Pels treballadors del servei domèstic: 5,13 euros/hora treballada.

+ info

La retenció de lloguers baixa al 19% en el 2016

La retenció de lloguers en immobles que no siguin destinats al habitatge (principalment locals) seran del 19% a partir del 1 de gener de 2016, tant si l’arrendador és persona física com si és persona jurídica.

Això inclou els arrendataris de locals, despatxos, oficines, naus, etc. En aquest cas cal emetre la factura incloent l’IVA del 21% i el IRPF del 19%.

+ info