S’acosten les eleccions de la Cambra de Comerç de Catalunya 2019

Entre els dies 2 i 8 de maig es duran a terme les eleccions per renovar les 13 cambres de comerç de Catalunya, entre les quals la més destacada és la de Barcelona.

+ info

Augment de la paternitat per garantir la igualtat entre homes i dones en l’ocupació

El passat divendres 8 de març va entrar en vigor el Real Decret-Llei de mesures urgents per garantir la igualtat entre homes i dones en l’ocupació, amb la publicació d’aquest al BOE.

No obstant, no va ser fins l’1 d’abril que va entrar en vigor l’ampliació del permís per paternitat. Ho faran de manera progressiva fins arribar a igualar les baixes per maternitat al 2021 amb 16 setmanes.

+ info

Obligatorietat per a les empreses del registre de jornada laboral de tots els treballadors

El Consell de Ministres del 8 de març va aprovar un Reial decret llei basat en unes noves mesures socials de “protecció social i lluita contra la procariedad laboral” en matèria social, laboral i d’ocupació.

+ info

Convocada la Vaga General el 21 de febrer

Intersindical-CSC convoca la Vaga General, causada pel procés judicial iniciat el 12 de febrer contra els presos polítics, pel 21 de febrer de 2019.

+ info

El 2019 arriba amb un augment del SMI

Per aquest 2019, arriba un augment en el SMI (Salari Mínim Interprofessional). Aquest canvi repercutirà simultàniament, però no de la mateixa manera, a treballadors i empreses.

+ info

1.000 euros d’ajuda, el nou “xec guarderia”

Què és?

El “xec guarderia” és una nova ajuda destinada a les mares treballadores amb fills menors de 3 anys, de fins a 1.000 euros, amb la finalitat de poder cobrir les despeses de la llar d’infants en la pròxima declaració de la Renda. Aquesta deducció fiscal s’uneix a la ja existent en l’IRPF per a mares amb fills a càrrec menors de 3 anys, que ascendeix a 1.200 euros anuals (100 euros al mes).

+ info

Mares i pares que hagin rebut la prestació de maternitat i paternitat a partir del 2014

Hisenda posa en marxa la via per sol·licitar la devolució de l’IRPF de la prestació per maternitat/paternitat percebuda per la Seguretat Social

Es preveu que més d’un milió de persones puguin sol·licitar la devolució de la retenció practicada durant la baixa de maternitat i paternitat.

+ info

Incentius que inclou la nova Llei d’autònoms

Principals mesures incloses a la Llei de Reformes Urgent del Treball Autònom

El passat 25 d’octubre es va publicar al BOE la nova Llei d’autònoms la qual acull una serie de mesures que beneficien sobretot als nous autònoms.

Les principals propostes de la Llei d’Autònoms són:

+ info

Impost sobre les Begudes Ensucrades Envasades

Com et repercuteix com a contribuent l’Impost sobre Les Begudes Ensucrades Envasades?

Què grava l’IBEE?

A partir de l’1 de maig de 2017 ha entrat en vigor un nou Impost sobres les Begudes Ensucrades Envasades (IBEE). L’objecte d’aquest impost es gravar el consum de begudes ensucrades i és exigible a tot el territori de Catalunya; sense importar el seu lloc de fabricació.

+ info

La Plusvàlua Municipal s’anul·la quan el valor de la venda ha sigut inferior al adquirit

La Plusvàlua Municipal es podrà reclamar pels últims quatre anys

Es poden impugnar les liquidacions de l’impost sobre Plusvàlua Municipal (Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys Urbans) dels últims quatre anys; ja que el Tribunal Constitucional (TC) a la sentencia del passat 16 de febrer; va declarar inconstitucionals dos articles de la Llei Foral que regula aquesta mesura tributaria. El TC va determinar que aquest impost grava la riquesa creada en la venda de l’immoble.

+ info