És possible aplicar la deducció pel lloguer de l’habitatge habitual si el contracte és posterior al 1 de gener de 2015?

El 1 de gener de 2015 va desaparèixer la deducció pel lloguer d’habitatge habitual de la declaració de la renda. Deducció que en rendes inferiors als 24.107,40 euros, permetia minorar el import a pagar de la declaració en un 10,05% dels imports pagats com a lloguer del nostre habitatge, fins a un límit de 9.040 euros. És a dir, ens podíem deduir fins a uns 900 euros.

A partir del 1 de gener del 2015; només es poden aplicar la deducció aquells que tenen el contracte firmat amb anterioritat a aquesta data. És a dir, tots els que han firmat el contracte de lloguer durant el 2015 i 2016; no es poden deduir res en concepte del lloguer de l’habitatge habitual.

+ info

Salari Mínim Interprofessional, 2016

La Normativa del Reial decret 1171/2015, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) pel 2016. (BOE núm. 312 publicat el 30/12/2015), fa referencia tant a activitats agrícoles, industrials o de serveis, sense cap mena de distinció de sexe ni edat dels treballadors.
El Govern ha actualitzat el Salari Mínim amb una pujada del 1%. Pel que queda fixat per l’any 2016 de la següent manera:

  • Salari Mínim diari: 21,84€
  • Salari Mínim mensual: 655,20€
  • Salari Mínim anual: 9.172,80€ (14 pagues)

Pels treballadors eventuals i temporers: Mínim de 31,03 euros/jornada legal.
Pels treballadors del servei domèstic: 5,13 euros/hora treballada.

+ info

La retenció de lloguers baixa al 19% en el 2016

La retenció de lloguers en immobles que no siguin destinats al habitatge (principalment locals) seran del 19% a partir del 1 de gener de 2016, tant si l’arrendador és persona física com si és persona jurídica.

Això inclou els arrendataris de locals, despatxos, oficines, naus, etc. En aquest cas cal emetre la factura incloent l’IVA del 21% i el IRPF del 19%.

+ info

Com pots recuperar l’IVA de les factures impagades? Sense recorrer a concurs de creditors

Malauradament avui dia, a conseqüència de la crisi; ens trobem amb moltes empreses les quals pateixen impagaments en les seves factures. En aquests casos l’empresari o professional expedidor de la factura pot optar a recuperar la part de l’IVA corresponent. Aquesta acció implica rectificar l’impost ja repercutit. Encara que no podem oblidar que s’ha de complir els següents requisits:

+ info

Política de Privacitat i Cookies

+ info