El Consell de Ministres del 8 de març va aprovar un Reial decret llei basat en unes noves mesures socials de “protecció social i lluita contra la procariedad laboral” en matèria social, laboral i d’ocupació.

En què consisteix?

Es tracta d’una nova reforma de l’Estatut dels Treballadors, publicada ja al BOE. Aquesta obliga les empreses a crear registres de les jornades laborals dels seus treballadors, controlant l’hora d’inici i finalització d’aquestes.

S’aplicarà a la totalitat de la plantilla (contractes a temps complet, contractes a temps parcial i computar les hores extres i les jornades especials)

Quan s’ha d’aplicar? I la quantia de la sanció?

Les empreses tenen dos mesos (el límit és a mitjans del mes de maig) per implementar aquesta nova normativa. Els registres s’hauran de guardar, com a mínim, durant quatre anys i estaran a disposició de la plantilla, els seus representants o de la Inspecció de Treball. El seu incompliment representarà una sanció de fins a 6.250 euros.

Com puc fer el registre?

Avui dia, hi ha moltes maneres de realitzar un registre dels horaris dels empleats de manera ràpida, senzilla i còmode. L’avanç de les noves tecnologies ha permès, per exemple, la creació de diferents apps o la implementació de dispositius biomètricsper dur a terme aquest procés.

Amb aquesta mesura es pretén controlar totes les hores que els treballadors realitzen fora del seu contracte laboral (hores extres), evitant així l’economia submergida.

També …

Les empreses que contractin de manera fixa (mínim 3 anys) a homes que portin a l’atur almenys 18 mesos, seran bonificades amb 1.300 euros, i si són dones en la mateixa situació se’ls bonificarà amb 1.500 euros.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin