Renda i Patrimoni 2017, s’inicia la campanya per la declaració

Oferim el servei de presentar la declaració de la Renda de manera telemàtica pels nostres clients, una solució fàcil i ràpida, que no requereix que el contribuent s’hagi de personificar a les oficines tributàries o d’entitats financeres col·laboradores per entregar els impresos.

Muntasell & Associats com a Col·laborador Social de l’Agència Tributària pot presentar declaracions en nom de tercers des de la mateixa web d’Hisenda.

No te la juguis! Deixa la teva Declaració de la Renda en mans de professionals!

Quins són els terminis?

La campanya de la renda 2017 que s’inicia el 4 d’abril del 2018, permetrà fer la declaració de manera telemàtica (via web o APP) o presencialment.

  • 27 de juny – Data límit per presentar declaracions si el resultat surt a ingresar i es vol fer per domiciliació bancària.
  • 2 de juliol – Últim dia de la campanya de la renda 2017, tant per les declaracions que surten a pagar com per aquelles que tenen dret a devolució.

Qui ha de declarar?

Estan obligats a declarar tots aquells els quals el rendiment íntegre sigui superior als 22.000 euros, sempre que aquests diners procedeixin d’un mateix pagador.agencia tributaria

Per aquells que percebin salaris de més d’un pagador, sempre que el total percebut per el segon i següents pagadors superi els 1.500 euros el límit es rebaixa fins els 12.000 euros. Si no superés els 1.500 euros el límit serà els 22.000 euros.

També estan obligats els contribuents que tot i tenir rendes inferiors als 22.000 euros anuals; hagin aplicant deduccions per haver invertit en habitatges; per compte d’estalvi-empresa; per doble imposició internacional o reduccions en base imposable per aportacions a plans de pensions; a mutualitats de previsió social; a plans de previsió assegurats o a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat; així com tots aquells que hagin desenvolupat una activitat econòmica com a professionals o empresaris.

Saps quina és la millor opció per a tu? Presentació de la renda de forma individual o conjunta…?

Consulta’ns per més informació.