La Normativa del Reial decret 1171/2015, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) pel 2016. (BOE núm. 312 publicat el 30/12/2015), fa referencia tant a activitats agrícoles, industrials o de serveis, sense cap mena de distinció de sexe ni edat dels treballadors.
El Govern ha actualitzat el Salari Mínim amb una pujada del 1%. Pel que queda fixat per l’any 2016 de la següent manera:

  • Salari Mínim diari: 21,84€
  • Salari Mínim mensual: 655,20€
  • Salari Mínim anual: 9.172,80€ (14 pagues)

Pels treballadors eventuals i temporers: Mínim de 31,03 euros/jornada legal.
Pels treballadors del servei domèstic: 5,13 euros/hora treballada.

Evolució del Salari mínim interprofessional

La quantia es fixa en salari/dia i salari/mes.

Any SMI Dia SMI Mes
2016 21,84 € 655,20 €
2015 21,62 € 648,60 €
2014 21,51 € 645,30 €
2013 21,51 € 645,30 €

SMI a Europa

Pais SMI Mes
Luxemburg 1.922,96 €
Bèlgica 1.501,82 €
Holanda 1.501,80 €
Irlanda 1.461,85 €
França 1.457,52 €
Gran Bretanya 1.378,87 €
Espanya 756,70 €
Grècia 683,76 €
Portugal 589,17 €
Polònia 409,53 €
Romania 217,50 €
Bulgària 184,07 €

salari mínim

Font oficial: Real Decreto 1171/2015, de 29 de Diciembre (PDF).

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin