INTERIM MANAGEMENT

MUNTASELL & ASSOCIATS és la millor resposta i solució pionera en serveis de Interim Management que la seva empresa necessita.

En ocasions, algunes empreses no disposen de suficient experiències per dur a terme determinats projectes o treballs clau. Qualsevol àrea de activitat o departament de la companyia, des de Direcció General fins a Operacions o Finances; pot obtenir un impuls, dedicació i capacitació d’un Interim Manager; un professional sènior que posa a disposició de la empresa tot el seu bagatge, experiència i metodologia, de manera temporal.

Aquest professional agrega valor a la seva empresa des del primer instant. Per la seva experiència, habilitats provades en diferents entitats, el seu profund know-how; orientació cap a resultats i habituat a la direcció per objectius, assegura una ràpida adaptació i compliment efectiu de la missió encomanada.

Interim Manager

Quan un client sol·licita el servei de Interim Management el que es demana de MUNTASELL & ASSOCIATS és una solució rentable; donat que els Interim Managers només treballen el temps necessaris i abandonen la seva empresa quan han complert amb la seva missió; sense representar una càrrega financera.

La incorporació de un directiu temporal pot utilitzar-se de manera continuada o per projectes: gestió de processos de canvi de la companyia, elaboració de mesures de reorganització, canvis de estratègia, implantació i aplicació de noves polítiques comercials, financeres, recursos humans, producció operacions, qualitat, entre d’altres.

Equip d'Assessors i Consultors a Muntasell

L’Interim Management representa una solució altament eficaç que ens permet accedir al talent que necessitem en la nostre organització per abordar amb garanties els projectes més estratègics o bé afrontar dificultats amb una visió experta i altament qualificada, exclusivament durant el temps que sigui necessari.

Es tracta d’un servei especialitzat en afrontar situacions de canvi, transició estratègica, reestructuració o reorganització de les empreses, processos de internacionalització, expansió comercial, successió familiar amb el que la força de l’equip intern de una companyia s’intensifica (oportunitat d’aprenentatge i de millora) mitjançant la incorporació a les seves files de un o més executius experimentats en les àrees de l’activitat que requereixin, aportant criteri, coneixements tècnics, metodologia, experiència i, en general, tot allò que resulti necessari per l’èxit dels objectius marcats.

L’activació de projectes específics, abordar un procés de reestructuració en una empresa o gestionar una situació de crisis, són alguns dels escenaris on l’eficàcia de l’Interim Management es posa de manifest.

Àmbits d’actuació dins de l’empresa

Els àmbits d’actuació d’aquests professional dins l’empresa poden ser variats, destaquen els següents:

Característiques de l’Interim Management

L’Interim Management és un servei de direcció limitat en el temps prestat per un/ uns experiments directius contractats expressament com Interim Manager amb l’objectiu de dirigir una situació excepcional o projectes específics a fi d’aconseguir els objectius marcats en un període determinat.

 • No suposa una incorporació en plantilla sinó la contractació d’un servei limitat en el temps.
 • No implica despeses laborals.
 • Es tracta d’un cost variable, molt inferior al cost laboral de incorporació d’un professional Senior de primer nivell.
 • És una solució flexible, ja que es pot contractar exclusivament per el temps que es necessiti.

Escenaris en els que és aplicable
 • Inicis de negocis o activitats noves en l’empresa (processos d’internacionalització, nous negocis, start-up, etc.).
 • Falta de recursos per a contractar un executiu o especialista de primer nivell.
 • Impossibilitat de realitzar contractacions.
 • Necessitat de reemplaçar temporalment a un executiu de la empresa o donar suport amb el seu procés de d’acord.
 • Processos de fusió o adquisició, tant per empreses adquirents com adquirides, gestionant el canvi i aconseguint la confluència cap a objectius comuns.
 • Funció turnaround per donar girs a empreses amb crisis, dirigir la reorganització de departaments, gestionar solucions a problemes estructurals i liderar els canvis per assegurar rentabilitat.
 • Gestió de empreses en concurs o pre-concurs, on un executiu de alt grau dirigeix la companyia de manera experta per aconseguir reflotar-la, dirigir durant el procés i aixecar el concurs.
 • Successió familiar/mentoring. Un dels punts crítics en la evolució d’una empresa familiar és el moment de la successió, de manera que es calcula que un gran número d’elles sucumbeix el procés d’èxit. Aquest fracàs en la successió es deu habitualment a la forma en què es condueix el canvi, però sovint està estretament relacionat amb la elecció del moment idoni per dur a terme la successió. Per garantir una successió harmònica amb la cultura i els valors de la empresa, li oferim experts professionals que actuen per trobar els consens òptim mentre totes les parts implicades (familiar, propietat, quadre directiu,…) per garantir la viabilitat de l’empresa durant i després del procés, articulant les accions entorn tres grans eixos: professionalització de l’empresari, professionalització de l’empresa i planificació de la successió.
 • Millora o reestructuració de departaments a través d’especialistes temporals.
 • Necessitat de canvi en quan a cultura o forma de treball per assegurar i millorar la rendibilitat (gestió de processos, orientació a objectius/resultats, treballar en equip i per projectes, etc.)
 • Projectes específics: Funció de direcció de projecte d’inici a fi: on l’Interim Manager es responsabilitza de gestionar-lo de manera eficaç tot liderant el seu equip fins a aconseguir els objectius marcats, com per exemple:
  Implementar polítiques de reducció de costos i de personal; implementar polítiques de qualitat i d’orientació al client; optimitzar els processos de producció eliminant factors de improductivitat; gestió integral de plantes productives; optimització del panell de proveïdors; liderar i executar sistemes de millores (5S, Lean Manufacturing, TPM…), confecció Business Plan / Budget / Reporting; implementar sistemes ERP’s; Control de Gestió; obtenció de financiació; optimització i planificació de la tresoreria; dinamització d’equips de venta; optimitzar llocs de treball (tenir les persones adequades als llocs adequats amb la retribució adequada); entre d’altres.
Beneficis i avantatges de l’Interim Management

Sigui quin sigui el volum i l’activitat de la seva empresa , quan vostè necessiti disposar de directius a temps parcial per afrontar necessitats conjunturals puntuals; existeixen nombrosos beneficis i avantatges que fan de MUNTASELL & ASSOCIATS la solució idònia i més rentable per a la seva empresa.

 • Professionalitat. Mitjançant una dilatada experiència dels nostres col·laboradors a l’àrea designada per intervenir es maximitzen les probabilitats d’èxit i la consecució dels objectius definits.
 • Objectivitat. La incorporació d’un professional extern suposa un valor afegit perquè aporta una perspectiva fresca a la seva companyia; en la que l’ingredient bàsic és la objectivitat respecte els errors històrics o culturals de la seva organització. Aquest és un factor especialment valuós quan col·laborem amb empreses familiars.
 • Eficàcia. La incorporació a nivell de direcció fan de l’Interim Manager algú amb capacitat i autoritat per prendre decisions i realitzar canvis que la organització demanda.
 • Compromís. Un Interim Manager és un directius enfocat a treballar per objectius i orientant a la consecució de resultats que manté elevat el grau de compromís amb la seva empresa, a la vegada que aporta un elevat estàndard de professionalitat.
 • Rendibilitat. Els honoraris no s’estableixen únicament amb la base de dedicació, sinó també en relació a la consecució de resultats. Al contrari que un directiu en plantilla, el cicle s’exigeix una vegada l’Interim Manager ha finalitzat el seu treball.
 • Ràpida Incorporació. Reduïm els dies de la incorporació del Directiu o especialista degut a la experiència i flexibilitat aportades. El fet de poder disposar de col·laboradors experts en cada una de les àrees de l’empresa garanteix un menor temps d’adaptació.
 • Evita la necessitat de disposar de gestos a llarg termini.
 • Servei empresarial. Facturació mensual del servei a cost variable, sense augmentar plantilla i sense rigideses ni costos laborals.
 • Permet accedir a un tipus de professionals als que, per un nivell i costos associats, la empresa no podria tenir-hi accés a través de una contractació laboral.
 • Alliberar recursos interns. Substitueix a la assignació d’un directiu intern a una empresa per a projectes extraordinaris, que pot suposar una desatenció de una posició habitual i la possibilitat de “cremar-se”, així com possibles problemes de col·laboració amb altres directius que podrien veure’l com un rival.
Exclusiu Servei destinat a les PIMES “RENTING DIRECTIUS per hores, dies, setmanes,..

Adicionalment al programa de Interim Managenent, des de MUNTASELL & ASSOCIATS portem a terme un servei dedicat especialment a PIMES; denominació RENTING DIRECTIUS on Directius altament qualificats, actuen com a Directors, Gerents o Directors d’Àrees Funcionals en les empreses dels nostres clients. La seva dedicació és continuada però no intensiva en el temps. A mida de les necessitats del nostre client ( un dia/dos dies a la setmana, etc.)

Les principals avantatges d’aquest sistema per a les PIMES es refereixen a:

 • Possibilitat de comptar amb el talent més qualificat per a un temps parcial.
 • Possibilitat de comptar amb diversos professionals de diferents àrees de coneixement.
 • Costos variables, flexibles i directament relacionats amb la dedicació parcial.
 • Permet accedir a un tipus de professionals als quals, pel seu nivell i cost associat, l’empresa no podria accedir a través d’una contractació laboral tradicional.

Provada i contrastada Metodologia MUNTASELL & ASSOCIATS: L'Efecte Multiplicador 3S * 3C

Els nostres clients defineixen els serveis de Interim Management i Renting Directius que prestem a MUNTASELL & ASSOCIATS com:

“Solucions temporals, competitius en costos i resultats mesurables. MUNTASELL & ASSOCIATS sempre aporten valor al procés en el qual participen. La seva capacitat per entendre la companyia i la seva posició dins d’ella ho converteixen en un veritable Actiu”.

Això ha estat possible gràcies a la nostra filosofia i model de negoci que se sustenta i té com a pilar bàsic la següent premissa:

“… les empreses també necessiten anar al metge …”

Les organitzacions en general, i les empreses molt especialment, necessiten periòdicament revisions mèdiques per conèixer el seu estat de salut.

Així com les persones necessitem visitar de tant en tant als serveis mèdics ja sigui perquè alguna cosa no funciona bé, per un dolor concret, per una patologia determinada o, simplement, per fer-nos una revisió mèdica global i obtenir d’aquesta manera un diagnòstic que ens indiqui com estem i que hem de fer per corregir les deficiències, les empreses també necessiten anar a un especialista per poder tenir un diagnòstic real de la situació.

Contacti amb els nostres experts!

Acerca de los certificados SSL