Direcció Comercial

Què aportem a la Direcció Comercial de la teva empresa?

 • Definir i implantar l’estratègia comercial 
 • Establir pressupost de Vendes així com seguiment i control
 • Motivar, incentivar i impulsar la xarxa de vendes cap a la consecució dels objectius i estratègies definides
 • Supervisar les comandes dels clients, garantint que es pugui servir el producte, tenint en compte els recursos disponibles i els respectius costos.
 • Transmetre les necessitats del client, concretant tots els requeriments tècnics aplicables al procés, servei, condicions de lliurament i qualitat i també respecte a condicions comercials i econòmiques.
 • Coordinar i vetllar perquè es compleixin els terminis de lliurament, la qualitat pactada i el servei previst.
 • Atendre i dur a terme el seguiment de consultes, reclamacions i reparacions que plantegin els clients
 • Realitzar la supervisió i el seguiment de les accions comercials realitzades.
 • Escolta activa i permanent del mercat, clients. Remuntant a l’adreça noves oportunitats de negoci
 • Responsabilitzar-se de les accions comercials de l’empresa, per a la correcta gestió de l’organització.
 • Membre permanent del Comitè de direcció.

Altres àmbits de direcció d’un Interim Manager.

Contacti amb els nostres experts!

Acerca de los certificados SSL