Direcció de Control de Gestió

Què oferim en Direcció de Control de Gestió?

  • Implantar un reporting eficaç par a la presa de decisions
  • Preparació i seguiment del pressupostat
  • Anàlisi de les desviacions i proposta d’accions
  • Control d’inventaris i inversions 
  • Informes puntuals per a DG i/o Consell d’Administració
  • Coordinació de la informació amb les altres àrees
  • Control i pilotatge econòmic financer dels projectes

Àrees d’Interim Management

Contacti amb els nostres experts!

Acerca de los certificados SSL