Direcció de Recursos Humans

Què oferim a la Direcció de Recursos Humans?

  • Dissenyar i implantar la política de RRHH
  • Impulsar i mantenir els valors de l’Empresa
  • Definició i anàlisi dels llocs de treball
  • Dissenyar i implantar política remunerativa
  • Dissenyar i implantar plans de carrera
  • Dirigir i coordinar l’administració de personal
  • Coordinar i supervisar la prevenció de riscos laborals
  • Relació amb Comitè Empresa
  • Membre permanent del Comitè de direcció

Més informació sobre els àmbits del Interim Management.

Contacti amb els nostres experts!

Acerca de los certificados SSL