Direcció Financera

Què oferim en Direcció Financera?

 • Planificar, organitzar, dirigir i controlar processos administratius
 • Dissenyar, implantar i controlar l’estratègia financera de l’empresa
 • Elaborar, seguir i actualitzar el pla de negoci i realitzar revisions periòdiques
 • Elaborar el quadre de comandament integral i establir els procediments de gestió interns necessaris per a la unificació de criteris i la racionalització de la informació.
 • Coordinar, elaborar i proposar el pressupost
 • Elaborar procediments per al seguiment i control del pressupost
 • Implantar un reporting eficaç per a la presa de decisions
 • Estudis de viabilitat de projectes, inversions, reorientacions estratègiques,…
 • Elaborar plans de tresoreria anuals amb seguiment mensual
 • Optimitzar recursos financers
 • Optimitzar la política fiscal de l’empresa
 • Supervisar relació amb tercers: Auditors externs i interns
 • Relació amb entitats financeres i organismes públics
 • Gestionar aspectes financers amb clients i proveïdors
 • Implementar projectes de millora contínua
 • Membre permanent del Comitè de Direcció

Altres àmbits d’actuació d’un Interim Manager.

Contacti amb els nostres experts!

Acerca de los certificados SSL