Direcció General

Què aportem a la Direcció General de la teva empresa?

  • Gestió integral de la companyia, sent el màxim responsable del compte de resultats
  • Proposar, acordar i executar el Pla Estratègic / Pla de Negoci
  • Liderar i gestionar el Comitè de Direcció
  • Liderar relació amb clients
  • Liderar relació amb proveïdors estratègics
  • Fixació i seguiment dels indicadors de gestió
  • Liderar, ser el motor i catalitzador del canvi
  • Impulsar accions de millora contínua

Altres àmbits d’actuació d’un Interim Manager

Contacti amb els nostres experts!

Acerca de los certificados SSL