Direcció de Sistemes d’Informació i Comunicació

Què oferim en Direcció de Sistemes d’Informació i Comunicació?

  • Participar de forma activa en les decisions estratègiques de la companyia en el que afecta als sistemes d’informació
  • Vetllar per l’alineament entre el negoci i els recursos tecnològics
  • Assegurar la comunicació entre l’àrea de tecnologia i les àrees de negoci i suport de l’empresa
  • Seguir i si s’escau implantar millores en els sistemes informàtics de gestió de la companyia
  • Definir i executar el pressupost de sistemes de informació, avaluant i establint les prioritats en les inversions
  • Liderar projectes d’implantació d’aplicacions i de projectes d’engegada d’infraestructura tecnològica

Més informació sobre Interim Management.

Contacti amb els nostres experts!

Acerca de los certificados SSL