Direcció de Qualitat

Què aportem a la Direcció de Qualitat de la teva empresa?

 • Sensibilitzar de la importància de la Qualitat
 • Donar a conèixer els estàndards de qualitat a tota la companyia
 • Realitzar auditories preventives a tots els nivells de la producció
 • Garantir el compliment de totes les normatives internes i externes
 • Minimitzar els costos de no qualitat i eliminar no conformitats
 • Liderar projectes de millora multidisciplinàries
 • Gestió Qualitat proveïdors externs i Enginyeria de productes
 • Membre permanent del Comitè Adreça

Serveis de Qualitat i Estratègia

El departament de Qualitat (Qualitat i Estratègia) d’una empresa ha de començar per incorporar:

 • La realització d’un anàlisi profund (Intern i Extern) de la realitat i entorn empresarial; que permeti contextualitzar l’empresa i la identificació de Riscos i Oportunitats relatives a la capacitat per a l’assoliment dels objectius previstos per al Sistema.
 • La planificació dels objectius del seu Sistema i dels seus processos; així com una planificació dels recursos necessaris per generar i proporciona resultats d’acord amb els requisits del Client i les polítiques de la Organització.

Els nostres experts en l’àrea de Qualitat (Qualitat i Estratègia); t’assessoraran en la elaboració de la planificació d’objectius alineats amb l’estratègia del Sistema i dels Processos de la teva empresa; amb un enfoc estratègic mitjançant el anàlisis de l’entorn, la identificació de riscos i oportunitats; així com la implementació, seguiment i pressa d’accions.

Ajudem i facilitem l’empresa a dur a terme totes les gestions necessàries per:

 • Analitzar el context organitzatiu. És a dir factors interns i externs que poden influir en la capacitat de l’organització per l’assoliment dels seus resultats i objectius previstos:
  Factors externs: aspectes jurídics, tecnologia disponible, competència, estat econòmic, societat cultura i tendències,… ja sigui en entorns locals, regionals o internacionals.
  Factors Interns: valors, polítiques, cultura empresarial, coneixements i desenvolupament de l’organització,… ja sigui en entorns locals, regionals o internacionals.
 • Comprendre, necessitats i expectatives de les parts implicades:
  Parts Internes: propietaris, accionistes, empleats, Comitè d’empresa, empreses filials, empresa matriu,…
  Parts Externes: clients, usuaris, organitzacions sindicals, Administracions Públiques, ONG, proveïdors, col·laboradors,…
 • Identificar els riscos i oportunitats per a les parts implicades i per al negoci, amb l’objectiu de donar garanties de que el Sistema pot aconseguir el seu resultats previstos amb la prevenció i reducció dels efectes no desitjats.
 • Planificar Mesures per abordar els riscos i oportunitats de tal manera que s’integrin i posin en marxa en els Processos corresponents del Sistema i sigui possible avaluar l’eficàcia de les accions; prioritzant les Accions a realitzar segons la importància per a les parts interessades i per al negoci.
 • Augmentar la satisfacció del Client a través de l’aplicació eficaç del Sistema consolidant; la pròpia millora del sistema i l’assegurament de la conformitat dels requisits.
 • Demostrar la seva capacitat per proporcionar productes i serveis d’acord amb els requisits dels Clients, les requisits legals i els requisits reglamentaris.

A més a més

 • Assessorem a l’empresa per a la implantació de Sistemes de Gestió de Qualitat i Sistemes de Gestió Medi Ambient basats en les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001: 2015,
 • Realitzem Auditories periòdiques sistema de gestió Qualitat i Sistemes Gestió Medi Ambient.
 • Realitzem formacions en Sistemes de Gestió de Qualitat i Medi Ambient; redacció i preparació de manuals adequats a cada Empresa. Realització de formacions en la pròpia l’Empresa o en instal·lacions externes.
 • Donem suport en les auditories externalitzades de Certificació realitzades per les entitats acreditades per a les Certificacions ISO9001 i ISO14001.

Ajudem a la Millora de la Gestió de l’empresa amb l’objectiu d’aconseguir els resultats òptims a través de l’assessorament:

 • per la definició del el conjunt de línies que s’han de dur a terme, tenint en compte factors externs, per consolidar les accions i fer-les efectives. ESTRATÈGIA
 • per la gestió de les accions per promoure els valors, per recompensar els èxits assolits i per poder realitzar les decisions adequades. CULTURA
 • per l’aplicació del conjunt d’ actuacions per promoure la cooperació, per dissenyar les formes per compartir el coneixement i per situar al capdavant de les iniciatives a les persones millors qualificades. ESTRUCTURA
 • per la presa de decisions adequades i oportunes, fomentant la millora de la productivitat i assegurant les necessitats dels clients. EXECUCIÓ

Muntasell & Associats consultoría y asesoríaGràcies al nostre sistema de treball podem adaptar-nos a les necessitats de cada empresa, independentment del seu volum i naturalesa; buscant la millor solució per el nostre client.


[/full_width_section]

Contacti amb els nostres experts!

Acerca de los certificados SSL