Assessorament en Protecció de Dades

PROTECCIÓ DE DADES

La protecció de les dades personals és un dret contemplat a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea; en la Constitució Espanyola consta com la necessitat del consentiment per a la utilització de dades de caràcter personal per tercers.

El 25 de Maig de 2016, va entrar en vigor el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), el qual és aplicable des del 25 de Maig de 2018. Aquest Reglament és el que regula el tractament de dades de caràcter personal, protegint la intimitat de les persones afectades. Això implica que qui tracta dades d’aquest tipus està obligat a protegir-les per evitar la seva pèrdua i que persones sense autorització puguin accedir-hi.

Per què hem aplicar correctament la RGPD?

Les empreses que tractin dades de caràcter personal s’han d’adaptar a aquest nou Reglament. Les sancions amb aquest, creixen arribant fins a 20 milions d’euros o el 4% de la facturació global anual.

Els nostres experts en Protecció de Dades t’assessoraran perqué la teva empresa compleixi la normativa vigent.

Per tant, Muntasel & Associats, seguint el concepte de responsabilitat proactiva o “accountability” empresarial, ha establert un pla d’actuació que es basa en un mapa de ruta complert per assegurar la legalitat i seguretat de les empreses.

Aquest pla d’actuació consisteix en:

  • Pautes per saber com afrontar les obligacions del RGDP, actualitzant i implementant la documentació necessària.
  • Mesures tècniques i organitzatives que s’han d’adoptar per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
  • Procediment a seguir en cas que es produeixi una violació de seguretat

Consulta’ns per tenir més informació sobre les noves obligacions de la normativa vigent respecte a la Protecció de Dades.

Contacti amb els nostres experts!

Acerca de los certificados SSL